Any Internacional de les Coves i el Carst 2021 2022

17/08/2022
Vocalia de Protecció del medi

Visita complement al treball arqueològic a les Coves del Toll, publicat a l'EspeleoCat 13.

 

A la sortida de la revisrta EspeleoCat 13 de la nostra federació, teníem previst reralitzar visites complementaries als treballs. Malauradament la pandèmia no ens va permetre realitzar-la, però aquest estiu hem pogut continuar amb la tasca didàcitca.

Com a continaució de l'article del Dr Rosell del treball arqueològic a les Coves del Toll, el passat 23 de juliol es va realitzar la visita als jaciments arqueològics de la Cova de les Teixoneras i la Cova del Toll durant els treballs d'excavació.

El seu director el Dr. Jordi Rosell, va explicar amb detall la història de les excavacions en els dos jaciments i els resultats que s'han obtingut, el més important la descoberta de les restes de l'home de neandertal.

 

Durant les visites es va obrir un coloqui  en el que el Dr. Rosell responia a les preguntes i ampliaba els nostres coneixements.

Per completar la jornada, la direcció del Parc Prehistòric de les Coves del Toll ens va convidar a visitar el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moia.