L'Espeleosocors Català 2016-2020

Grup operatiu de la Federació Catalana d'Espeleologia, amb capacitat tècnica per dur a terme qualsevol tasca d’un rescat espeleològic o en un espai confinat natural. Els objectius del grup d’espeleosocors català són la recerca, la divulgació i la formació de les tècniques i mètodes del rescat subterrani en totes les seves variants. Així mateix estar a disposició de les autoritats, entitats o particulars que requereixin suport en l’auxili