Pla de Revisió i Equipament dels Barrancs i Parets Escola del Territori Català 2016-2020 (PREBPETC1620)

La Federació Catalana d'Espeleologia, a través de la Vocalia de Descens  de  Canyons  i Engorjats analitzarà i millorarà, si fa falta, l'equipament existent en els barrancs, canyons i engorjats del territori català que consideri prioritaris tant per criteris d'afluència del col·lectiu com de formació.

En  una  primera  fase,  el  grup  de  treball  començarà  revisant  i  millorant,  si  fa  falta,  aquells barrancs, canyons i engorjats que ja en el seu dia van ser reequipats per la Federació i que deuen rebre una revisió aquest any 2016, amb l'objectiu de confirmar-ne la seguretat. 
 
Els descensos inclosos en aquesta primera fase són els següents: 
 
 
En  la  segona  fase  els  descensos  seleccionats  seran  proposats  per  la  Vocalia  de  Descens  de Canyons i Engorjats i validats per la Junta Directiva.