Cavitats amb fauna salvatge protegida

Tan en coves com en avencs, mines i vaumes resulta freqüent trobar espècies de fauna salvatge que, pel seu gran valor ecològic i/o per trobar-se en perill d’extinció, esdevenen d’interès comunitari i requereixen d’estricta protecció. Aquest és el cas de vertebrats com la ratapinyada, la salamandra, la serp blanca, etc. i de multitud d’invertebrats. D’acord amb la legislació vigent de protecció de la biodiversitat, i per tal d’evitar molestar o inquietar a la fauna silvestre, des d’aquest apartat recordem les activitats que NO són permeses a excepció de l’obtenció de la corresponent autorització:
La fotografia, filmació,  registres sonors o d’altres derivats de la simple observació de totes les espècies sensibles i molt sensibles en el seu sector de cria durant el període reproductor. Pel que fa als Quiròpters, també caldrà autorització per realitzar les activitats esmentades tant durant el període reproductor (generalment, juny i juliol) com durant el període d’hivernada (generalment, de desembre a març)
La captura i maneig de la fauna amb finalitat científica o educativa de qualsevol espècie protegida. Als espais naturals de protecció especial caldrà autorització, a més a més, per a la captura de la major part de vertebrats autòctons i per a la recol·lecció de qualsevol invertebrat.
La pràctica de l’espeleologia, l’escalada i d’altres esports de natura en els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural, reserves naturals de fauna salvatge, reserves nacionals de caça i zona de caça controlada.
 
RATES PINYADES
En funció de les espècies i les característiques de la cavitat els quiròpters poden trobar-se tot l’any o solament de forma temporal per a les funcions reproductives. A continuació, es relacionen aquelles cavitats on la concentració de rates pinyades en grans colònies esdevé de gran importància per l’ecosistema epigeu i hipogeu:
 
 • Avenc del Daví i avenc de Castellsapera (Sant Llorenç de Munt, Barcelona). Principalment, refugi d’hibernació. Aquí, a més a més, la visita està restringida durant el període comprés entre l’1 de novembre i el 31 de maig.
 • Avenc de l’Esquerrà (Olesa de Bonesvalls, Barcelona). Refugi ocasional de primavera i tardor; molt important per a la reproducció del ratpenat de cova i el de peus grans.
 • Cova de Vallmajor (Albinyana, Baix Penedès)
 • Mines de Can Palomeres (Malgrat de Mar, Barcelona). Principalment, refugi de reproducció
 • Avenc de la Fotx (Tivisa, Tarragona).

 

Així doncs, durant les visites i exploracions en aquestes cavitats cal extremar les precaucions per no pertorbar l’activitat o el descans d’aquests mamífers, força fràgils davant les alteracions climàtiques i del medi físic del seu hàbitat. A tal efecte, es recomana l’adopció de les següents mesures per a la pràctica espeleològica:
 
 • Evitar o minimitzar la freqüentació de pas o de vies d’aquells indrets on es localitzin els ratpenats i, en especial, durant els períodes de més vulnerabilitat: d’hivernada i reproducció.
 • Utilitzar il·luminació elèctrica en tota la cavitat, procurant no fer servir la llum d’acetilè (sobretot en espais petits i poc ventilats)
 • Visites en grups reduïts i permanència limitada.
 • Extremar la higiene de la indumentària i l’equip personal i col·lectiu abans i en acabar l’exploració (així evitarem el trasllat de microorganismes i/o paràsits)
 • Evitar o minimitzar activitats que generin vibracions importants o sorolls prolongats.
 • Cas de trobar ratpenats ferits, malalts o morts, cal donar trasllat de seguida a les institucions competents
 
Per a més informació:
 
Federació Catalana d’Espeleologia                              Generalitat de Catalunya
Dpt. d’Ecologia i Protecció del Medi Subterrani                     Dpt. de Medi Ambient i Habitatge                                       
 
Diputacions territorials, serveis d’espais naturals         
 
Museu de Zoologia de Barcelona                                  Universitat de Barcelona
                                                                                             Facultat de Biologia
                                                                                        Càtedra de Zoologia (Vertebrats)
 
 
 
Normativa de referència:
 
 • Llei 3/1998, de 4 de març, de protecció dels animals.
 • Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
 • Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.