MOLT IMPORTANT:

D’acord amb aquestes observacions, i per motius de seguretat, es considera que abans i durant l’exploració de les cavitats indicades, cal fer ús dels sistemes de control i adaptació escaients: detectors i equips auxiliars d’oxigen, etc.
 
Cas que detecteu d’altres cavitats amb situació similar doneu part de seguida que pugueu
 

ALTRES OBSERVACIONS

Tradicionalment en la pràctica espeleològica s’ha considerat l’absència o deficiència de la flama generada per un carburer o encenedor com a evidència de la manca d’oxigen ambiental. Aquest és un mètode de fortuna orientatiu que encara esdevé útil en l’actualitat - tot i que sense fiabilitat absoluta –, però que cal evitar davant la sospita o evidència de cavitats amb atmosferes contaminades en prevenció de possibles explosions o deflagracions.
 
Des de l’any 2002 un grup d’espeleòlegs de l’UME de Gavà i posteriorment ajudats per companys del GERS han estat recollint dades atmosfèriques dels avencs del Garraf. En aquest mapa anirem aportant totes les dades que anem aconseguit.
La forma de col.laborar pel nucli de gent sensibilitzada pel problema de l’hipòxia a alguna cavitat del garraf seria segons el següent protocol: Protocol

Cavitats amb atmòsferes suboxigenades (manca d'oxigen)

S'ha detectat que, ocasionalment i sobretot a l'hivern, les cavitats relacionades a continuació poden presentar una atmosfera pobre en oxígen degut a factors naturals

 

Massís de l'Ordal

Terme municipal de Vallirana:
 
  • Avenc d’en Pompeu Fabra - pous inferiors

 

Massís del Garraf

Terme municipal de Sitges:
 
  • Avenc d’en Ramón Valls - en la pràctica totalitat de l’únic pou que constitueix la cavitat -
  • Avenc de l’Arboç – zona inferior de l’únic pou que constitueix la cavitat (pendent de confirmació)
 
Terme municipal de Begues:
 
  • Avenc del GIESC - en tota la cavitat; ja des del 1er pou 
  • Avenc de l’Asensio - en l’últim pou 
  • Avenc del Corral Nou - en l’últim pou 
  • Avenc dels Llambrics (pendent de confirmació)