Torrent de la Corba

Croquis del Torrent de la Corba i classificació realitzada amb els criteris que hem adoptat.

Nou croquis del Torrent de la Corba amb la nova classificació realitzada amb els últims criteris que hem adoptat.

Classificació del descens: esportiu.

Qualificació del interès del descens: regional (interès important) i pedagògic.

Notorietat: normal.

Estètica del marc natural: bastant alt.

Interès tècnic i esportiu: bastant alt.

Interès lúdic: bastant baix.

Condicionament de les condicions dels accessos i dels retorns: alt.

Dificultat, compromís i envergadura: v3 a1 III