Noticies

ACTE DE VOTACIONS PER A L’ELECCIÓ DE PRESIDENT I DEMÉS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA DEL DIA 22/05/16

En virtut de l’article 37 dels Estatuts, i del Reglament Electoral de
la Federació Catalana d’Espeleologia, i de l’article del Decret
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya,
s’estén acta de la reunió i acords presos per aquesta Junta Electoral
a la reunió amb dada 22/05/16, sent les 14,30h, a la seu de la
Federació Catalana d’Espeleologia:


1.- RESULTAT DE L’ESCRUTINI PROVISIONAL DE LES VOTACIONS PER A
L’ELECCIÓ DE PRESIDENT I DEMÉS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA


(A). Número de votants del cens electoral: 56.

(B). Total de paperetes emeses: 44.

(C). Total de paperetes inadmeses: 0.

(D): Paperetes en blanc: 0.

(E). Paperetes nul·les: 0.

(F). Paperetes candidatura HILARI MORENO I CASTELLÓ (President),
JAUME FERRERES GABARDA, MANUEL CANO VENTOSA, EDUARD SUÁREZ FERNÁNDEZ,
JORDI CERVERA I GARCÍA, VÍCTOR FERRER RICO, MANEL LLENAS AVELLANEDA i
MIQUEL NEBOT OBÓN: 19.

(G). Paperetes candidatura LLUÍS DOMINGO I MILÀ (President), FRANCESC
XAVIER ARREGUI MAULINI, BRAULIO TORRES MILA, JESÚS ANTORAZ HERRERO,
XAVIER SOLER RUIZ, JOSÉ JOAQUIN CASTAÑO LACRUZ i SERGI MUÑOZ BARCIA:
25.


2.- Altres qüestions: Davant de la no presència en aquest acte del
secretari de la Junta Electoral, i la no delegació de les seves
funcions per la part d’aquest, el vocal d’aquesta junta electoral
Ignacio De Yzaguirre Maura assumeix la secretaria de la Junta
Electoral en aquest acte i en aquesta acta.


3.- Es lliura la informació al secretari per tal de que la comuniqui a
la resta d’assembleistes pels mitjans que ja anteriorment es van
indicar.
Secretari                                          Vocal
                President

Ignacio De Yzaguirre Maura           Miquel Vigorós Rigol
Francesc Miret Pérez

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA FCE

 

ACTA ACORDS PRESOS PER LA JUNTA ELECTORAL EL DIA 09/05/16

Proclamació de candidatures definitives a la presidencia de la FCE

 
 

Protecció de l’avenc d’en Roca i del seu entorn

Hem guanyat ! 1037 vots de NO a la Pedrera

 

 

 

La Federació Catalana d’Espeleologia (FCE) ha tingut coneixement de la possible aprovació del Pla General d’Ordenació urbano-municipal per a una futura ampliació de l’activitat d’extracció d’àrids i graves a la pedrera del Telègraf al municipi de Cervelló. Ens mostren totalment contrària a l’aprovació de l’esmentat Pla ja que degut a la nostra activitat científico-esportiva significaria la desaparició d’una de les cavitats històriques i més emblemàtiques de l’espeleologia catalana: l’avenc d’en Roca. Aquesta cavitat va ser explorada per primer cop el 1907 per en Norbert Font i Sagué i Marià Faura i Sans, pioners de l’espeleologia al nostre país i impulsors del catalanisme cultural de finals del segle XIX i principis del XX, coincidint amb l’important moviment que fou la Renaixença.

 Remarquen  que si aquest Pla si es duu a terme significarà la desaparició de la cavitat, els seus accessos i una irreparable pèrdua per a la fauna cavernícola allà existent,  al ser localitat típica del Troglocharines,Ferreri, coleòpter de vida subterrània que sols es troba en algunes cavitats del Garraf. Així, es produiria la desfeta, irreparable, d’un important patrimoni natural i cultural del nostre Pais.

En la documentació adjunta os  informem de la importància d’aquesta  zona,  considerada espai protegit (PEIN), amb els seus rellevants valors de bio i geodiversitat, i és trist que ara pugui convertir-se en un àrid solar, únicament per motius econòmics.

Departament d’Ecologia i Medi Ambient de la Federació catalana d’espeleologia

 

Protecció de l’avenc d’en Roca i dels seu entorn

 

Defensa Avenc Roca IBE

 

Protecció Rats-Penats

ADMISIÓ CANDIDATURES PROVISIONALS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FCE

 
 

2on Curs d'Iniciador Esportiu en Descens de Canyons i Engorjats

14 al 29 de Maig de 2016

Seguint fidels a la nostra tasca de divulgació dels coneixements més avançats, l’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia organitza aquest curs per a contribuir en l’augment del nivell tècnic del nostre col·lectiu.
Aquest seminari està adreçat als/les federats/des, que iniciats/des en el descens de canyons i engorjats, practiquen regularment l’activitat amb companys més experts, i que desitgen col·laborar i/o dirigir el cursos d‘iniciació a la seva entitat.
Així doncs, us convidem a que amplieu els vostres coneixements en el descens de canyons i engorjats amb aquest nou curs de l’Escola, oferint-vos l’oportunitat de conèixer i practicar les tècniques d’ensenyament més habitualment aplicades en aquesta disciplina esportiva.
 
Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia
 
 
 

 

 

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 28.04.2016

A Barcelona, sent les 18:00 hores del dia 28 d’abril de 2016 reunits a la seu de la Federació Catalana d’Espeleologia, es constitueix la Comissió Gestora amb els següents membres:
 
-      Pere Rodríguez Colom  
-      Lluís Roqueta Roura     
-      Pau Pérez de Pedro     
 
S’ha elegeix de president al Sr. Pau Pérez de Pedro. També existeixen els membres de la Junta Electoral.
 
Per part de la secretària es dona part que la Junta Directiva de la Federació a entregat la dimissió per escrit per tal de presentar-se a les eleccions.
 
La Comissió Gestora acorda autoritzar una partida econòmica en concepte de despeses de material per les eleccions.
 
La Comissió Gestora comunica a la secretària professional de la Federació Catalana d’Espeleologia, diversos aspectes del funcionament durant aquest període electoral com; el dipòsit de claus, de telèfons portàtils, comptes bancaris i el manteniment de les estructures federatives.
 
La propera reunió es celebrarà el dilluns dia 2 a les set de la tarda.
 

Solencio de Bastaras (Bastaras Panzano (Osca)

Us adjuntem un interessant link sobre la crònica sentimental de Solencio de Bastaras.

Joan Pallisé Clofent

http://www.raco.cat/index.php/Podall/article/view/277770

Aprovació del Cens Electoral

Amb data 27-4-2016 a quedat aprovat el Cens Electoral.

 

Cens Electoral 

Junta Electoral

L’espeleologia sense titulació

Benvolguts, 

Degut als diversos comentaris existents sobre la pràctica de l’espeleologia sense titulació, us adjuntem el document del DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) amb els articles remarcats de color groc on s’en fa referència.

Cordialment,

Hilari Moreno i Castelló

President

Document sencer

 
 

Restriccions a l’aparcament de Can Massana

 
Benvolguts companys,
Des de l’Espeleo Grup Anoia EGAN s’ha rebut una carta de disconformitat sobre les noves restriccions a l’aparcament de Can Massana.
Us l’adjunto pel vostre coneixement i per si en voleu fer-ne difusió a tots els vostres federats.
 
Cordialment,   
 
Hilari Moreno i Castelló
President